Geschikte locatie?

geschikte locatie

Heeft u zelf een geschikte locatie voor een paraplu-automaat?

Een geschikte locatie voldoet best aan onderstaande criteria:

  • Er passeren op regelmatige basis veel mensen
  • De mensen passeren in een straal van 3 meter van de automaat
  • De automaat kan droog staan
  • De automaat staat dicht genoeg bij een uitgang (zo zien de mensen dat het regent)
  • De automaat is gemakkelijk toegankelijk (ook voor onze opvul- en technische dienst)
Voornaam
Naam
Bedrijf
Email
Telefoon
Adres
Passage
gem. aantal mensen per dag
Beschrijving locatie